0431-128 80, 070-268 05 12 agge@agges.se

HRV-träning

Lär dig hantera stress.

HRV-träning med biofeedback är en metod för dig som behöver lära dig att hantera stress innan du ”går i väggen” eller för att kunna komma tillbaka efter en utmattningsperiod. Du tränar din förmåga att hantera stressorer (sådant som triggar stressreaktionen) och den egna stressreaktionen såväl som din förmåga att aktivera återhämtning.

HRV-träning med biofeedback

Med hjälp av biofeedback mäter och tränar du din förmåga att med andningen balansera ditt autonoma nervsystem för att motverka stress. Du  lär dig ”bromsa” (sänka stresspåslaget) effektivare när det behövs.

Andningsträning.

Andning och mentalt fokus ligger till grund för träningsupplägget. HRV-träning kan göras helt på egen hand med uppföljningar på mottagningen eller som en del i ditt MediYogautövande.

 Exempel på upplägg:

Fyra träffar a’ 60 min under sex veckor med egen träning däremellan.
Ord pris: 2400:-

Du får:
HRV-analys och feedback samt rådgivande/stödjande samtal i samband med detta.
Andningsträning för förbättrad stresshantering dvs förmåga att påverka det autonoma nervsystemet dvs ”gas och broms”. Träningen gör du på egen hand ca 10 min 1-2 ggr/dag, det första veckorna, därefter avgör uppföljningen fortsatt träning.

 

 

 

Vad är HRV?

HRV står för HjärtRytmVariabilitet och är ett mått på hur bra vi klarar att påverka det autonoma nervsystemet (aktivitet/gasen och vila/bromsen) med hjälp av andningen. Under inandningsfasen aktiveras ”gasen” och under utandning ”bromsen”. Genom att träna andningsteknik kan man lära sig att påverka det autonoma nervsystemet. När vi har både en god förmåga att höja pulsen (gasa) när det behövs och sänka den för återhämtning (bromsa) har vi en god variabilitet/variation i hjärtrytmen. Genom biofeedback kan man både mäta, analysera och träna sitt HRV. Med en sensor i örat som är kopplad till ett dataprogram kan  man följa och utvärdera sin träning.

Autonoma Nervsystemet – gas och broms

Regleringen av stress och återhämtning styrs av det autonom, icke viljestyrda, delen av nervsystemet (ANS). ANS består av två delar, det sympatiska nervsystemet  och det parasympatiska nervsystemet. Deras aktivitet fungerar som varandras motsatser. Vid sympatisk dominans ökar frisättningen av stresshormon i blodet och slår hjärtat snabbare (”gasen”). Vid parasympatisk dominans frisätts lugnande hormoner och hjärtat slår långsammare (”bromsen”).  Den sympatiska delen ökar aktiviteten, till exempel inför en utmaning av något slag, den parasympatiska involverar vila och återhämtning, när utmaningen är slutförd.

HRV och hälsa

Även om stress är en normal svarsreaktion när vi upplever utmaning, belastning och hot är ett långvarigt stresspåslag associerat med dålig hälsa, hjärt-och kärlsjukdom och immunologiska sjukdomar.

Att ha en god balans mellan aktivitet och vila är en förutsättning för god hälsa. Vagusnerven, som går från hjärnan till dina inre organ, är en del av det parasympatiska nervsystemet (bromsen) och har en direkt koppling till hjärtat. Den sänker pulsen och ökar variabiliteten i hjärtrytmen. Medveten magandning påverkar vagusnerven och den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Det återskapar balans i systemet.

Agges Hälsokälla

Agneta Lovén

Massageterapeut (NMT),           Certifierad massör

Diplomerad Laserterapeut

Diplomerad lärare och terapeut MediYoga

Besöksadress: Gasverksgatan 27C  Nya Torg, Ängelholm