0431-128 80, 070-268 05 12 agge@agges.se

Mer om MediYoga

Traditionell Yoga

Yoga är i grunden såväl en fysisk som mental träningsmetod, vars syfte är att göra människan fullständigt medveten. I västvärlden är den mest känd som en fysisk träningsform och kraftfull stresshantering. MediYoga är en traditionell yoga i modern form. 

Det är en holistisk disciplin som varken är religiöst eller politiskt bunden, men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans och välmående utifrån olika tillstånd.

MediYoga är terapeutiska yogaövningar och meditationer ämnade att skapa grundläggande balans på alla plan inom dig, fysiskt, mentalt och emotionellt.

Vad gör man?

Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation. Passen innehåller fem delar: andning; två fysiska: rörelse och ställning; två mentala: koncentration/fokuspunkt och mantran. Övningarna kan göras antingen sittande på yogamatta eller på en stol.

De pass jag använder i gruppverksamheten är allround och passar de flesta, snarare än inriktade på specifika besvär. De är allmänt välgörande och utmärka för stresshantering. och bibehålla eller förbättra rörligheten. I grunden är dock yogan ett väg till att lära känna sitt Själv, att utforska kropp och sinne bortom formen.

Användningsområden

Passen har även använts på flera hundra svenska arbetsplatser, bland annat vid rehabilitering av sjukskriven personal och finns idag på mer än 200 vårdinrättningar..

MediYoga är anpassad för att kunna användas vid rehabilitering för grupper av olika slag; till exempel utbrända, hjärt- och kärlpatienter, sömnstörningar, migrän, cancerpatienter framförallt i eftervård, Parkinsons samt olika stressrelaterade besvär, men även för individuell terapi och i förebyggande syfte.

Andning

Som i alla former av traditionell yoga utgör den medvetna andningen grunden. Det finns en stor och djup kunskap om andningen och dess mekanismer. I yogisk andning, medveten andning, andas man med näsan, både in och ut.

I dagens stressade samhälle är en försämrad andning snarare en regel än ett undantag.  Vi stressandas uppe i bröstet, vi andas oregelbundet, vi andas med öppen mun osv… 

Medveten andning är ett kraftfullt verktyg för att sänka inre stress.

Bakgrund MediYoga

MediYoga kommer ur och har sina rötter i Kundaliniyoga men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. MediYogan representerar en egen självständig gren på yogaträdet. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar. MediYoga utgår från kundaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse.

MediYoga och forskning

Göran Boll lade MediYogans grund i slutet på 1990-talet. Inom Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) utvecklade han ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och verkar för att träningsprogrammen ska utvärderas vetenskapligt. MediYogans övningar har med mycket goda resultat testats i vetenskapliga studier bland annat på Karolinska Institutet och Danderyds Sjukhus. Flera svenska studier har publicerats de senaste åren och återfinns på www.mediyoga.se.

Idag leds MediYoga Sverige av Pär Krutzén. Det har sedan 1997 utbildats mer än 2500 instruktörer, lärare och terapeuter.

Vad är Medicinsk yoga? 

Alla yogaformer kan använda sig av begreppet ”Medicinsk Yoga” eftersom benämningen är beskrivande och inte kan skyddas. Det finns terapeutiska inriktningar inom såväl Hathayoga, Iyengaryoga, Viryayogasom inom Kundaliniyoga. MediYogaär utformad för att skapa en ren terapeutisk yogaform med syfte att förenkla forskning, kliniskt arbete och på så sätt enklare användas inom vården som den ser ut idag.

MediYoga är den terapeutiska yogaform som forskas på och används inom svensk sjukvård där alla utbildade instruktörer har medicinska kunskaper.

Agges Hälsokälla

Agneta Lovén

Massageterapeut (NMT),           Certifierad massör

Diplomerad Laserterapeut

Diplomerad lärare och terapeut MediYoga

Besöksadress: Gasverksgatan 27C  Nya Torg, Ängelholm