0431-128 80, 070-268 05 12 agge@agges.se

Om Agge

Min roll som behandlare.

När jag utbildade mig till massageterapeut hade jag ingen tanke på att jag skulle har det som yrke på heltid och nu har jag haft det i nästan 20 år. Det visade sig att det passade mig väldigt bra, att jag hade en viss känsla för det. Jag valde ganska snart att rikta in mig på den mer specifikt behandlande massagen. En nyfikenhet på vad man kan göra vid olika typer av problem, vad dom kan bero på etc, leder mig hela tiden vidare. Det har inneburit flera fortbildningskurser med fördjupning kring undersökningsmetodik och behandling och rehab mm. Den långa fortbildningen inom Neuromuskulär terapi innebar en rejäl kompetenshöjning som gav något av en ”spetskompetens” inom mjukvävnadsbehandling. Laserterapin är även ett utmärkt komplement i detta sammanhang. Jag har validerat min grundkompetens till att motsvara 30 högskolepoäng genom Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Min behandlingsprofil.

Massageterapeut

Jag företräder en behandlingsinriktad (medicinsk) massage, därav namnet massageterapi (terapi = behandling). Genom fortbildning inom Neromuskulär terapi och egenstudier kan jag erbjuda behandling vid mer specifika besvär i kroppens rörelseapparat. Behandlingen utformas utifrån de förutsättningar som föreligger. Jag kan till exempel undersöka kroppshållningen, muskulära obalanser, rörelseomfång och vid behov göra ortopediska tester för att försöka ta reda på vad smärtan härrör ifrån och hur den bäst kan behandlas. Behandling med Neuromuskulär terapi ger ofta omgående lindring och förbättrad funktion.

Laserterapeut

Sedan 2011 använder jag laserterapi som ett komplement till massageterapin. Det har blivit ett värdefullt tillskott i min ”verktygslåda”. Laserterapin är ett smärtfritt och synnerligen effektivt behandlingsalternativ. Jag använder det i första hand vid diverse skador och smärttillstånd.

MediYogaterapeut

Efter att våren 2013 utbildat mig till instruktör i MediYoga, Medicinsk Yoga, blev jag färdig som lärare och terapeut i dec -15. Jag håller löpande kurser under vår- och höstterminen två till tre kvällar i veckan samt en på dagtid. Verksamheten är godkänd för FaR (Friskvård på recept).

Det finns även möjlighet att göra så kallad Enskild session för den som är intresserad av att yoga på egen hand. Det kan till exempel handla om stressproblematik där daglig yoga kan skapa återhämtning och bygga ny energi. Detta kan kombineras med HRV-mätning och biofeedback där förmågan att påverka det autonoma nervsystemet (”gasen och bromsen”) med hjälp av andningen kan utvärderas och tränas.

Om friskvård.

Friskvård handlar till största delen om att ta ansvar för sin egen hälsa i dess vidaste bemärkelse. Att vara ”långtidsfrisk” är en bra grund för god livskvalitet. Var och en har sina egna förutsättningar för detta men alla kan göra något eller få hjälp med att göra något. Massage och liknande behandlingar är ett sätt att ta ansvar för sin egen hälsa. Förutom att åtgärda mer eller mindre akuta eller kroniska besvär kan jag som terapeut även visa på lämpliga alternativ för egenvård när det gäller fysisk aktivitet, specifik träning och till viss del även kost. När det gäller fysisk aktivitet är det är viktigare att man gör något än vad.

Ökad kroppsmedvetenhet gör det mer intressant och givande med olika former av friskvård. Ju mer man vet om hur kroppen fungerar desto lättare är det för dom flesta att välja en hälsosammare livsstil. Massage är ett sätt att öka sin kroppsmedvetenhet, Yoga och andra lugna träningsformer ett annat.

Historik

Agneta ”Agge” Lovén

Född: Gotland 1956

Bott längst: Linköping
Bor nu: Ängelholm
Tidigare yrkeserfarenhet: ridinstruktör, fritidsledare.
Utbildning: fritidsledare 1983; massageterapeut 1994; fil kand psykologi 1999.

 

Utbildningar inom nuvarande verksamhet

Massageterapeut på Kroppsterapiskolan i Linköping 1994; certifierad massör 2001;
NeuroMuskulär Terapeut 2008;

Diplomerad Laserterapeut 2013; 

Dipl instruktör MediYoga 2013;             Diplomerad MediYoga lärare och terapeut aug -14 till dec -15.

Godkänd för FaR 2014

.

Fortbildning inom behandling

Kortkurser i undersökningsmetodik och behandling, rehab och hemträning, idrottsmed, triggerpunkter och stretchtekniker samt  Neuromuskulär terapi (NMT) (svenska versionen, 250 tim, 2006-2008)

Laserterapi (2011) fortsättning (2012), diplomerad 201

 

 

Agges Hälsokälla

Agneta Lovén

Massageterapeut (NMT),           Certifierad massör

Diplomerad Laserterapeut

Diplomerad lärare och terapeut MediYoga

Besöksadress: Gasverksgatan 27C  Nya Torg, Ängelholm